ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی

  • توسط admin
  • ۱۳۹۸-۰۵-۲۴

ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی

در کل زمانی که افراد بر این باور باشند که ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی و  قابلیت ها و توانایی های لازم برای انجام کار یا فعالیتی را دارند، برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف نموده و در نهایت به نتایج بهتری دست پیدا خواهند کرد. ادراک افراد از خود، بر تفکر، انگیزش، عملکرد و هیجانات فرد تاثیر می گذارد.

محققان گزارش کردند که باورهای خودکارآمدی به طور مثبت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. خودکارآمدی هم چنین روی یادگیری و پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد. جربه نشان داده است  که میان خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. دانش آموزان دارای خودکارآمدی بالا در انجام تکالیف مدرسه و آزمون های مربوط به نوشتن، نمرات بالایی داشته اند.

فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان چه ارتباطی باهم دارند

کلیمنک (۲۰۰۷) در مبحث می گوید : دانش آموزان  را باید به شرکت در فوق برنامه ها سوق داد . کارهایی مثل فعالیت های خارج از کلاس که موقعیت به تجربه در آوردن دانش کسب شده در کلاس درس را برای آنها فراهم می کند؛تاثیر بسزایی بر عملکرد تحصیلی دارد. بنابر این ریسک نکردن خیلی بهتر است و باید  زیادی در گیر شدن در فوق برنامه ها را از ذهن خود خارچ کرد بخاطر اینکه خودش باعث لطمه زدن به تحصیلات دانش آموزان می شود. بنابراین این ایجاد تعادل بین فوق برنامه ها و برنامه رسمی مدرسه بسیار مهم است .

بخش بعدی تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق

تحقيقات داخلي:

  • میکائیلی، افروز و قلیزاده(۱۳۹۱)، به بررسی رابطه ی خودپنداره و فرسودگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر تست کرده است. در نمونه ای به تعداد ۴۰۰ دانش آموز پایه سوم و چهارم دبیرستان شهر اردبیل که به صورت تصادفی خوشه ای منتخب شدند. به این نتیجه رسیدند که، بین خودپنداره تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و زیر مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. براین مبنا نتایج رگرسیون چندمتغیری بی علاقگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی به عنوان قوی ترین پیش بینی عملکرد بودند.

 تحقيقات خارجي:

سییاز و آلتون (۲۰۱۱) در تحقیقات خودش،  به پیش بینی خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی پرداخته بودند. و به این نتیجه رسیدن  که جنس و خودکارآمدی می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند. همچنین پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است.

  • چانگ و سالومون (۲۰۱۰) در تحقیقات به بررسی رابطه بین خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی پرداختند و تحلیل نتایج نشان داد که، خودکارآمدی رابطه مثبت و معنی داری با پیشرفت تحصیلی دارد.

 

 

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
10 + 11 =


اخبار

سینما و هنر

جهان