اهميت برآورد پارامترهاي ژئوتکنيکي

  • توسط admin
  • ۱۳۹۸-۰۴-۰۳

يکي از مراحل اصلي و اوليه در مطالعات و طراحي هاي پروژه هاي عمراني، بررسي و ارزيابي شرايط خاک و سنگ بستر است که اصطلاحاً مطالعات ژئوتکنيک ناميده مي شود و از طريق تجزيه و تحليل و کسب اطلاعات به دست آمده از پيمايش هاي سطحي در محل، تجارب محلي و مشاهدات عيني، بررسي هاي زمين شناسي و جغرافيايي، تجزيه و تحليل عکس هاي هوايي، آزمايشهاي درجا، آزمايشهاي آزمايشگاهي، اطلاعات مورد نياز جمع آوري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد تا پارامترهاي مختلف خاک جهت طراحي سازه هاي گوناگون انجام گيرد. آزمايشهاي آزمايشگاهي خاک و سنگ بعنوان منبع اساسي اطلاعات و داده ها در مهندسي ژئوتکنيک محسوب مي شود. پيچيدگي آزمايش هاي مورد نياز براي يک پروژه خاص از تعيين ساده ميزان رطوبت تا انجام آزمايش هاي خاص مقاومت و سختي در تغيير مي باشد. سرويس دهي مناسب، تعادل، پايداري و اقتصادي بودن از اهداف اساسي در طرح هاي عمراني مي باشد .
بطور کلي دو روش براي جمع آوري داده هاي ژئوتکنيکي موجود مي باشد:
– پذيرش شرايط زمين به عنوان الماني از طراحي، يعني بر پايه محل سازه و مشخصات پروژه، سپس حصول شرايط زمين مرتبط جهت طراحي. اين روش، روش متداول و مرسوم است
– ورودي هاي ژئوتکنيکي يک پروژه توسط طرح ريزي سازه با ورودي هاي شرايط زمين بدست مي آيد. به اين معنا که طراحي و طرح تحت تاثير شرايط زمين قرار دارند. اين روش، روش پيشنهادي جهت به حداقل رساندن هزينه کل پروژه مي باشد.
اهم مطالعات براي پروژه هاي ژئوتکنيکي شامل بررسي هاي اوليه در محل، حفاري و نمونه گيري، آزمايش هاي صحرايي و آزمايش هاي آزمايشگاهي مي شود که اين مطالعات نيازمند بکارگيري صحيح قواعد مکانيک خاک، تجارب اندوخته شده و قضاوت مهندسي است. در تحليل و طراحي هاي ژئوتکنيکي مانند تعيين ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي و عميق، بررسي پايداري شيرواني ها، تحليل سازه هاي زيرزميني، ديوارهاي حائل،و ساير سازه هاي خاکي، نياز به اطلاع از پارامترهاي خاک مي باشد.
از آنجايي که آزمايش هاي صحرايي در شرايط واقعي و طبيعي زمين هم از نظر بزرگي، جهت و توزيع تنش هاي موجود و هم از نظر ناهمگني هاي ساختي و بافتي خاکها و سنگها انجام مي شوند، اهميت زيادي دارند. از طرف ديگر آزمايش هاي آزمايشگاهي به دليل صرفه اقتصادي و امکان کنترل شرايط آزمايش، بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند البته از مشکلات آزمايش هاي آزمايشگاهي نمونه برداري دست نخورده در خاکهاي ريزدانه، حفظ شرايط نمونه مشابه با شرايط صحرايي و ديگر خطاهاي بوجود آمده در آزمايشگاه تلاش محققان بر آن بوده است که برخي از پارامترها بصورت غير مستقيم از همبستگي حاصل از نتايج آزمايش هاي برجا تعيين گردد

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
20 + 29 =


اخبار

سینما و هنر

جهان