ترکیبات گرده‌ها

  • توسط الهام امامی
  • ۱۳۹۸-۰۵-۲۳
ترکیبات گرده‌ها ، کربوهیدرات‌های گرده ، پروتئین گرده ، چربی‌های گرده

تا قبل از سال ۱۹۴۰ ترکیبات شیمیایی تعداد کمی از گرده‌ها مشخص شده بود و بعد از این سال تعداد زیادی از دانه‌های گرده مورد آنالیز و بررسی قرار گرفتند. متوسط ترکیب شیمیایی (درصد) ۵۰ نمونه به شرح زیر است. پروتئین خام ۷/۲۳، عصاره اتری ۸/۴، آب ۱۹/۱۱، خاکستر ۱۲/۳، نشاسته ۵۵/۲، کربوهیدارت۲۷،  قندها احیاء کننده ۷۱/۲۵،  قندهای غیر احیاء کننده ۷۱/۲، خاکستر گرده به طور متوسط دارای پتاسیم ۷/۲۰، فسفر ۶/۱۳، کلسیم ۵/۱۰، منیزیوم ۷/۶، آهن ۰۷/۰ و عناصردیگر در مجموع ۴۳/۴۸ درصد می‌باشد.

کربوهیدرات‌های گرده

گرده شامل قندهای احیاء (مخلوطی از دکستروز و لوولز) و قندهای غیر احیاء می‌باشد  .حدود ۳۰ درصد قندهای احیاءکننده را ممکن است زنبورعسل به گرده بیافزاید چون دانه‌های گرده جمع آوری شده توسط دست یا وسایل مکانیکی مقادیر قند کمتری دارند. مهم‌ترین قندهای گرده ساکاروز، فروکتوز، گلوگز، گالاگتوز، مانوز، گزیلوز، لاکتوز و نشاسته می‌باشند.

پروتئین گرده

برای زنبور عسل پروتئین از مهم‌ترین اجزاء تشکیل دهنده گرده است. دامنه تغییرات میزان پروتئین گرده را بسته به نوع گونه بین ۵/۲ تا ۶۱ درصد متغییر گزارش کردند. پانزده درصد از ترکیبات ازت‌دار گرده اسیدهای آمینه بوده که برای تداوم زنبورعسل ضروری می‌باشد. محققان زیادی نشان دادند که پروتئین گرده‌های مختلف از نظر کمی و کیفی و ارزش غذایی برای زنبورعسل بسیار متفاوتند.

گرده‌های حاوی کمتر از ۲۰ درصد پروتئین خام نمی‌توانند احتیاجات کلنی را برای تولید مطلوب فراهم سازند. زنبورهایی که بیش از ۲۳ درصد پروتئین مصرف می‌کنند قادرند به طور موفقیت آمیزی جمعیت نوزادان  را افزایش دهند.

وقتی منبع گرده غنی باشد زنبورها وزن بیشتری بدست آورده و نیتروژن بیشتری در بدنشان ابقاء می‌شود.

چربی‌های گرده

عصاره اتری گرده گل حاوی چربی‌ها، رنگدانه‌ها، رزینها، ویتامین‌ها و هورمون رشد می‌باشد. چربی‌های موجود در دانه گرده حاوی ۱۳ نوع اسید چرب مختلف است که عبارتند از:

پالمتیک، بروسیک، کابریک، کاپروئیک، لائوریک، اینولئیک، مریستیک، اولئیک، پالمتیک، پالمتیواولیک و استئاریک است.

چربی بین ۲ تا ۱۴ درصد از ترکیب شیمیایی گرده را تشکیل می‌دهد. چربی‌های مختلف موجود در گرده عمدتا اشباع نشده بوده و اغلب این چربی‌ها می‌توانند میزان کلسترول خون را کاهش دهند.

لیپیدهای موجود در گرده

لیپیدهای موجود در گرده برای زنبورعسل جذاب هستند. افزودن ۲ تا ۴ درصد لیپید گرده به جیره زنبورعسل باعث افزایش میزان تخم می شود. در طول دوره نوزادی لیپید ها متابولیزه می‌شوند و مهم‌ترین منبع انرژی برای زنبورها به حساب می‌آیند.

استرول های گرده

استرول های گرده در زنبورعسل برای تبدیل فیتوسترول به ۲۴ متیل ان گلسترول، سیتسترول و ایزوفیتوسترول ضروری هستند آن‌ها فیتسترول را به گلسترول تبدیل می‌کنند. جیره‌های غذایی حاوی ۱/۰درصد کلسترول یا متیل ان کلسترول بر طول عمر زنبورعسل و  تولید نوزاد تأثیر مثبت دارند.

 

 

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

سینما و هنر

جهان