توسعه مالی

  • توسط admin
  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۷

توسعه مالی

توسعه مالی  يکي از کليدهاي بالقوه دست يابي به رشد بلندمدت اقتصادي است. توسعه مالي در صورتي مي تواند منجر به رشد اقتصادي شود كه بتواند زمينه مناسب جهت تخصيص بهينه منابع را فراهم ساخته و سبب افزايش كارايي سرمايه شود. رشد غيرتورمي بلندمدت اقتصادي، افزايش توليد و اشتغال، نيازمند تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آن ها در اقتصاد ملي است و اين مهم با كمك بازارهاي مالي سازمان يافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهاي مالي، ايجاد فضاي رقابتي و شفافيت اطلاعات وجود دارد ميسر خواهد بود، زيرا کارآمدي بازار مالي مستلزم روان سازي معاملات و افزايش نقدينگي و فراهم نمودن شرايط مديريت ريسک است. و اين مهم مي بايست درتدوين سياست هاي كلان اقتصادي كه توسعه مالي را هدف دارد مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد.

توسعه مالی در حقیقت توسعه نظام مالي شامل بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي مي باشند. بخش مالي روی دوم سکه اقتصاد است كه در واقع مكمل بخش حقيقي اقتصاد است. عملكرد بهينه نظام اقتصادي در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقيقي و مالي كارا، مكمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعاليت اين دو بخش در كنار همديگر شرط لازم و كافي براي يك نظام اقتصادي مطلوب محسوب مي شود به طوري كه نارسايي در يكي از اين دو بخش، بر كاركرد بخش هاي ديگر اثر منفي خواهد گذاشت. بنابراين، تعادل با ثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادي هنگامي بدست مي آيد كه دو بخش مذكور با ارتباطات دروني خويش در شرايط تعادلي و كارا عمل كنند.

اهمیت توسعه مالی

يكي از عواملي كه در جهت دستيابي به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي مي تواند نقش اساسي ايفا كند، توسعه بخش مالي كشور است. بخش مالي از بازارهاي گوناگوني شامل بازار پول و سرمايه تشكيل شده است. اهميت توسعه بخش مالي كشور از آن جا نشات مي گيرد كه بخش مالي كارآمد، نقشي اساسي در تجهيز منابع مالي براي سرمايه گذاري، تشويق ورود و تجهيز سرمايه خارجي و بهينه سازي ساز و كار تخصيص منابع ايفا مي كند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
22 − 20 =


اخبار

سینما و هنر

جهان