حکومت توتالیتر

  • توسط اعرابی
  • ۱۳۹۸-۰۶-۰۷

حکومت توتالیتر و پشتیبانی توده‌ای آن

حکومت توتالیتر برای نخستین بار در روسیه سال ۱۹۲۹ و در آلمان به سال ۱۹۳۳ استقرار یافت. حکومت توتالیتر با وجو جنایتکاری آشکارآن برپشتیبانی توده‌ای استوار می‌باشد، که این واقعیتی بسیار بغرنج است. طبق برآوردهای صورت گرفته درباره افکار عمومی آلمان در زمان جنگ جهانی دوم و پشتیبانی توده‌ای رژیم هیتلری، کاملاً آشکار است که پشتیبانی توده‌ای از توتالیتاریسم، آگاهانه بوده و ناشی از بی‌اطلاعی و یا مغزشویی نبوده است.

ارعاب و پلیس مخفی 

فرمانروایی پلیسی و وجود ارعاب و وحشت، عنصر اصلی حکومت توتالیتر است.  عملیات خانمان براندازی همچون تصفیۀ بزرگ، رویدادهای تصادفی نبودند و نمی‌توان آن‌ها را به عنوان زیاده روی‌های یک رژیم در شرایط اضطراری دانست، بلکه این موارد از لوازم ارعاب به شمار می‌آمدند که در فواصل منظم می‌بایست انتظارشان را داشت مگر در شرایطی که سرشت رژیم تغییر پذیرفته باشد.

برتری پلیس مخفی بر ارتش و دستگاه نظامی دراین حکومت‌ تعیین کننده است. این مورد از نشانه‌های بارز بسیاری از نظام های بیدادگر می‌باشد و صرفاً  مختص رژیم توتالیتر نیست.  در هر حال در  چنین حکومتی چیرگی پلیس نه تنها پاسخگوینیاز به سرکوبی مردم در داخل می‌باشد، بلکه با داعیه فرمانروایی جهانی آن نیز متناسب است.

 چیرگی تام روسیه کمونیست و آلمان نازی

پایان جنگ جهانی دوم به معنای پایان حکومت توتالیتر در روسیه نبود بلکه برعکس به بلشویکی کردن اروپای خاوری و گسترش حکومت توتالیتر انجامید.

بهای حکومت توتالیتر در آلمان و روسیه چندان سنگین بوده است که هنوز به گونه‌ای کامل پرداخت نشده است.

نخستین تصفیه بزرگ به دستور استالین صورت گرفت و در سال ۱۹۴۸، برای نخستین بار پس از تصفیۀ بزرگ، استالین شمار زیادی از بلندپایگان را اعدام کرد و این اعدام‌ها به عقیده بسیاری بعنوان آغاز یک تصفیه سراسری دیگر برنامه ریزی شده بودند. مرگ استالین این فراگرد را متوقف ساخت.در واقع فراگرد توتالیتر زدایی پس ازمرگ استالین آغاز گشت.

جنبش‌های توتالیتر

جنبش‌های توتالیتر، سازمان‌های توده‌ای متشکل از افراد ذره ذره شده و جدا از هم می‌باشند. در مقایسه با جنبش‌ها و احزاب دیگر، ویژگی علنی و مهم جنبش‌های توتالیتر این است که از فرد فرد اعضایشان وفاداری تام، نامحدود و تغییرناپذیر می‌خواهند و این از داعیۀ ایدئولوژیک آن‌ها نشأت می‌گیرد که سازمانشان در زمان مقتضی سراسر نژاد بشری را در بر خواهد گرفت.

در جایی که حکومت توتالیتر با جنبش توتالیتر فراهم نشده است، جنبش‌توتالیتر اید پس از تثبیت حکومت توتالیتر سازمان داده شود و با ایجاد شرایط پیشرفت، وفاداری تام ممکن گردد. این قضیه در مورد روسیه استالین قابل ذکر است برعکس آلمان نازی.

 

 

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

سینما و هنر

جهان