تیم تخصصی اندیشمند متشکل از چندین داور بین المللی مجلات معتبر علمی و با سابقه فراوان در امر هدایت مجلات در نظر دارد تا با تجربه خود به حمایت و هدایت مجلات علمی بپردازد . اهم خدمات این گروه عبارتند از اخذ مجوز نشر، طراحی سایت مجله، اخذ شماره شاپا (ISSN)، معرفی و جذب برد داوری، جذب مقالات مرتبط و متناسب با موضوع مجله، نظارت بر کیفیت چاپ، خدمات بررسی کپی بودن مقالات، خدمات Cross ref و Doi، معرفی و انتشار تحت یک انتشارات معتبر و نمایه سازی در نمایه های معتبر علمی منجمله (ISI, ISC, Scopus, Doaj, Scholar …) .

خدمات فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می گردد و در صورت تمایل به اخذ مشاوره و یا سفارش از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.

خدمات بخش بهره برداری

نمایه سازی
  • ارائه قالب استاندارد چاپ مقاله
  • اخذ Cross ref و DOi
  • ارائه خدمات Anti Plagiarisim
  • نمایه سازی در نمایه های ( ..,ISI, ISC)

خدمات بخش اجرایی

سازماندهی
  • جذب سردبیر سرشناس
  • جذب برد داوری
  • جذب مقالات مرتبط
  • نگارش آیین نامه های اجرایی

خدمات بخش طراحی

سایت
  • طراحی سایت مناسب و قالب مناسب
  • طراحی پنل مدیریت کاربردی
  • آموزش به اعضا جهت بهره برداری
  • بهینه سازی سایت

خدمات بخش مقدماتی

مجوز ها
  • اخذ مجوز از وزارت علوم
  • اخذ مجوز از وزارت ارشاد
  • اخذ مجوز از مطبوعات
  • اخذ شماره شاپا (ISSN)