دیاگرام توده و تعیین حمل اضافی از روی آن

  • توسط مدیر
  • ۱۳۹۸-۰۴-۰۷

تعیین حمل اضافی از روی دیاگرام توده

یکی از مهمترین کاربردهای دیاگرام توده ، جدای از تعادل خاکریزی و خاکبرداری و نمایش مفیدترین خط پخش، این است که مسلما فاصله حمل اضافه را مشخص می کند و مقدار کلی حجم خاکی که می بایست فرای از حد حمل آزاد، جابجا شود را نشان می دهد.
با مراجعه به شکل ۱۳۱ به این در می یابیم:
a. با فرض فاصله حمل آزاد برابر ۵۰۰ ft، با سعی و خطا یک خط افقی را که منحنی را در نقاط A و C قطع کند بیابید طوری که AC= 500 ft. سپس مصالح بالای خط AC در فاصله ای بدون هزینه اضافی حمل خواهند شد. مقدار این مصالح داده شده توسط مختصات از خط AC تا خط B و اندازه ی حجم خاکبرداری از a تا b است که مقدار خاکریزی از b تا c را می سازد.

بالای خط تعادل

b. حالا حجم خاکی بالای خط تعادل OD را در نظر بگیرید. مطالعه ی دیاگرام توده و پروفیل مربوطه نشان می دهد که خاکبرداری از ۰ تا b، خاکریزی از b تا d را می سازد. اما از آنجایی که قسمتی از سختی و استحکام آن (قسمت بالای خط تعادل AC) در قسمت حد حمل آزاد گنجانده شده، قسمت های دیگر بین خطوط OD و AC که توسط مختصات A’A اندازه گیری شده، به فاصله حمل مازاد اختصاص می یابد مگر آنکه قرضه و دپو اتفاق بیفتد. بدین معنی که بخشی یا همه ی حجم خاکی از ۰ تا a ممکن است مازاد حمل شده باشد تا خاکروبی از c تا d را تامین نماید.

میانگین طول حمل

میانگین طول حمل سختی و استحکام از ۰ تا a برای تامین خاکریزی از c تا d هست فاصله بین مرکز جرم های خاکبرداری ۰ تا a و خاکریزی c تا d. باید توجه شود که روش گرافیکی تعیین مرکز جرم گفته شده در خاکریزی و خاکبرداری دقیق نیست وقتی که در منحنی توده تندی داریم. در این مواقع یک روش دقیق تر این است که حجم را به قطعات کوچکتر تقسیم کنیم و حول یک خط عمودی مبنا گشتاور بگیریم، همانگونه جهت پیدا کردن مرکز ثقل یک سیستم از نیروها این کار را انجام می دهیم.

مزایای دیگر دیاگرام توده

دیاگرام توده ممکن است جهت نمایش اقتصادی ترین روند برای مرتب کردن مصالح حفاری شده، که چه قسمتی از آن می بایست به عقب و چه قسمت به جلو برده شود و آیا اینکه قرضه و دپو توصیه می شود یا خیراستفاده می شود. بنابراین اگر خط تعادل OD به صورت افقی تا نقطه A ادامه داشته باشد، دیده خواهد شد که خاکبرداری و خاکریزی از ۰ تا f متعادل است اما استحکام و استواری نشان می دهد که: با مبدا در G خاکبرداری اضافی داریم (از f تا g) که ممکن است به سمت جلو یا عقب حمل شود یا دپو شود.

اگر پروژه در g تمام شود یا اگر هیچ خاکریزی بلافاصله در جلو نیست، آنگاه این مصالح حفاری شده می بایست به سمت عقب حمل شود، جهت کمک به خاکریزی از b تا c،در حالی که یک حجم مساوی از ۰ تا a، دپو خواهد شد، بنابراین کاهش یارد- ایستگاه فاصله حمل مازاد بهتر است.

اجازه حمل مازاد

صرف نظر از این که آیا اجازه حمل مازاد در قرداد قید شده داده شده یا این که کار بر اساس مبلغ کل توافقی انجام شده است، معمولا مفید است که دیاگرام توده را بکشیم و نقاط تعادل را روی آن مشخص کنیم. این چنین دیاگرامی نمایش می دهد یک عکس گرافیکی از راه که در آن حمل مصالح ممکن است سرویس او یک قرارداد باشد یا برای هر شخص دیگری که در ارتباط با بهترین و اقتصادی ترین روند است.
گهگاهی موقعیت هایی پیش می ایند که آرایش ایده آل مصالح ممکن و قابل توصیه نیست، همان گونه که مثلا در پل ها و یا شهرها به جایی جهت دپوی مصالح اجازه داده نشده باشد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

سینما و هنر

جهان