روشنگری – تأثیر انقلاب بر شیوه اندیشیدن از منظر کانت

  • توسط اعرابی
  • ۱۳۹۸-۰۸-۲۸

درس های اصلی روشنگری

روشنگری از منظر کانت به معنای بیرون آمدن، بالغ شدن، پذیرش مسئولیت وخرد ورزیدن است. همه این موارد درس‌های اصلی روشنگری به شمار می‌روند. توده ها که با خرد ورزی مستقل آشنا نیستند، همواره  از دیگران و تفکراتشان تقلیدکرده اند از این رو اهل ریسک نبوده  وآزمون تازه را نمی پذیرند. عامه نمی‌تواند به روشنایی  برسد مگربه کندی.روشنگري يعني بدگماني به همه اشکالِ آمريت، مگر آمريت هر فرد انساني و استيلاي او بر خودش. روشنگري يعني خصومت با هر نوع جادو و جمبل، سنت و تعصب، اسطوره و افسانه و در يک کلام نشاندن عقل به جاي همه اينها.

عصر روشنگری به عنوان ارزشیابی عقاید واصول فلسفی،مذهبی واجتماعی  باید در نظر گرفت که طی هجده قرن، تاریخ غرب ازآن تأثیر پذیرفت. این دوران دراصل اولویت مفهوم فطری انسان برمفهوم کلیسایی او خلاصه می‌شد، نتیجه پایان بخشیدن به تسلط گذشته انسان برحال او به منظور تعیین آینده اش  به شمار می‌رود. در حقیقت این جنبش مبداء حرکت جنبش های اجتماعی وفرهنگی عمیق تری چون انقلاب کبیر فرانسه ورمانتیسم  بود که تا به امروز تأثیرات ذهنی وعینی آن در جوامع غربی به چشم می خورد.

تاثیر انقلاب بر روشنگری

انقلاب شاید بتواند به خودکامگی فردی وسرکوبگری سودپرستانه یا خودکامه پایان دهد،اما هرگز نمی‌تواند شیوه اندیشیدن را چنان که باید اصلاح کند، برعکس به جای پیش داوری‌های کهنه رشته‌ای از پیش داوری های تازه در گردن توده‌های اندیشه باخته می‌افکند. عوامل بسیاری از خردورزی توده ها  جلوگیری می‌کننداما هرکس باید همواره دربه کاربستن خرد خویش به شیوه‌ای عمومی آزادباشد وتنها این است که می‌تواند روشنگری را درمیان انسان ها به پیش برد. کانت به کاربردن خرد را معادل استفاده از حقوق مدنی وشهروندی قرارداده است. البته هنوز بشر در دوران روشنایی به سر نمی‌برد، اما به یقین  در یک دوران روشنگری هستیم. نشانه های روشنی داریم بر این که اکنون گستره‌ای در اختیار ایشان نهاده شده تا آزادانه ذهن خود رابپرورند ومانع روشنگری همگانی یا خروج انسان ها از کودکی خوکرده شان به تدریج کاهش می‌یابد.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

سینما و هنر

جهان