سازمان اکو

 • توسط اعرابی
 • ۱۳۹۸-۰۵-۰۸

سازمان اکو

سازمان اکو یا سازمان همکاری اقتصادی ازبهمن ۱۳۶۳به جای ساختار انحلال یافته، ساختارهمکاری عمران منطقه ای (آر.سی.دی) تشکیل شد.

در ابتدا ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۳  این سازمان را پایه‌ریزی کردند. پس از فروپاشی شوروی، کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان ،ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند.

اعضای اکو همانند دیگر کشورهای درحال توسعه با مشکلات ودشواری های جدی درسطوح داخلی وخارجی برای نیل به توسعه پایدار مواجه می باشند

.اهداف وسیع نامناسب با کارایی اقتصادی ،فشارهای ناشی ازکمبود سرمایه وعقب ماندگی تکنولوژیکی بخشی ازمشکلات این کشورها بوده است.

ظرفیت اقتصادی اکو

ظرفیت اقتصادی ومیزان توسعه اقتصادی اعضای سازمان  اکو دارای ناهمگونی هایی است که درمیان آن‌ها تفاوت‌های جدی را آشکار می سازد.

ایران ،ترکیه وپاکستان دارای ساختارهای اقتصادی کم وبیش مشابهی هستند. اعضای جدید سازمان  به لحاظ ظرفیت اقتصادی دارای ناهمگونی های اساسی می‌باشند.

ناهمگونی های سیاسی اکو

درمورد جنبه های هم تکمیلی نخبگان نیز عدم تناسب جدی درمیان اعضای سازمان وجود دارد.

درحالی که ایران ،پاکستان وافغانستان ارزشهای اسلامی با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار می گیرند .درمیان اعضای جدید که اساسا نظام‌های سیاسی غیرمذهبی دارند، زمینه ایستارهای اجتماعی وفرهنگی با کشورهای پیشین تفاوت دارد.

هرچند درمیان اعضای جدید تمایل بازگشت به خویش وفرهنگ ملی – اسلامی توسعه یافته، ولی آنها راهی طولانی دراین مسیر درپیش دارند.

مشکلات اقتصادی  اکو

مشکلات اقتصادی اعضایسازمان  اکوعبارتند از:

 • وابستگی های اقتصادی
 • شبکه های ارتباطی
 • حجم محدود تجارت منطقه
 • جنبه های محدود هم تکمیلی اقتصادی.

 مشکلات سیاسی اکو

مشکلات سیاسی اکو عبارتند از:

 • فقدان انسجام ملی
 • فقدان کثرت گرایی
 • ضعف بوروکراسی
 • جنبه های هم تکمیلی اجتماعی
 • اندک ۰بودن مبادلات اجتماعی وفرهنگی
 • وابستگی های سیاسی

اکو و همگرایی منطقه ای

سازمان اکو نمونه همگرایی و همکاری در سطح منطقه  خاورمیانه است و با وجود مشکلات و برخی تضادهای درونی امید آن می رودکه در آینده از سازمان های منطقه ای موفق  و  همگرایی منطقه ای باشد.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

سینما و هنر

جهان