لیبرالیسم – مبنای فلسفی ونظری نظام‌های دموکراتیک غرب

  • توسط اعرابی
  • ۱۳۹۸-۰۸-۱۱

مکتب فکری لیبرالیسم

لیبرالیسم که یک نوع مکتب فکری در غرب به شمار می رود ودر کورهای دیگر هم طرفدارانی دارد. لیبرالیسم را باید دستاورد عصر مدرنیته ارزیابی نمود، که در درون خود شکل خاص حکومت، نوع حکومت ونوع بینش فکری وزندگی مردم را مشخص می‌کند. جوهر این نظریه به تفکیک حوزه های دولت وجامعه وتحدید قدرت دولت درمقابل حقوق فرد درجامعه چرداخته است. برای شناخت کافی از فضای فکری  دوران مدرنیته باید توجه  ویژه ای به مکتب فکری لیبرالیسم داشته باشیم از آنجایی که ارزش‌های دوران مدرن ببشتر در درون مکتب فکری لیبرالیسم وجود دارد.

دموکراسی تحقق عینی وتعدیل شده نظریه لیبرالیسم

اندیشه های لیبرالی مبنای فلسفی ونظری نظام های دموکراتیک غربی می باشد .به این مفهوم،دموکراسی به عنوان تحقق عینی وتعدیل شده این  نظریه  مورد توجه تحلیل قرار گرفته است. این نطریه از آغاز کوششی فکری به منظور دفاع از حوزه خصوصی(فردی،خانوادگی،اقتصادی)دربرابر اقتدار دولتی شکل گرفت و به عنوان ایدوئولوژی سیاسی، از حوزه جامعه مدنی در برابر نفوذ و اقتدار سیاسی دولت حمایت میکند. به طور کلی این تئوری روابط بین‌الملل از دولت مشروطه  وآزادی‌های فردی وحقوق مدنی، به ویژه مالکیت خصوصی حمایت به عمل آورده است. اطبق اصول این نظریه باید  حدود دخالت دولت در حریم خصوصی و فردی و مدنی افراد جامعه  مشخص شود و طیق قیود محکمی بنا شود.

ایدوئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی

ایدوئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون،پایه و اساس دموکراسی محسوب میشود. از دیدگاه سیاسی،لیبرالیسم نوعی آزادی را تداعی می نماید که فرد وگروه به عنوان بالاترین هنجارها در روابط اجتماعی وسازمان‌های سیاسی مورد بررسی واقع شوند.هدف اصلی ایدوئولوژی این پارادیم  از ابتدای پیدایش مبارزه باقدرت مطلقه و توتالیتر بود چرا که از همان آغاز با قدرت مطلق کلیسا مخالفت ورزید. قانونگرایی، تفکیک قوا، حقوق بشر وحکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول این تئوری محسوب می شود.

مبانی لیبرالیسم

  • تفکیک قوا
  • جامعه مدنی
  • ظارت مردم
  • تمایزحوزه های عمومی وخصوصی
  • مقاومت درمقابل قدرت
  • تسأهل نسبت به عقید واندیشه دیگران
  • حق مالکیت خصوصی
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

سینما و هنر

جهان