مصرف پتاسیم در گیاه

  • توسط الهام امامی
  • ۱۳۹۸-۰۵-۰۶
مصرف پتاسیم در گیاه ، کاهش تعرق ، افزایش جذب آب ، عملکرد درختچه‌های زینتی

مصرف پتاسیم در گیاه

مصرف پتاسیم در گیاه به طور مستقیم باعث کاهش تعرق، افزایش جذب آب یا به وجود آوردن شرایط داخلی جهت ایجاد تحمل به خشکی می ­شود. آثار غیرمستقیم وقتی اتفاق می ­افتد که مصرف پتاسیم هیچ­گونه ارزشی در روابط آب و گیاه ندارد. ولی به دلایل تغذیه ­اي، باعث افزایش رشد می­ شود. در این صورت، مقداري که براي تولید هر واحد ماده خشک لازم است کم می ­شود. تاکنون مطالعات بسیار کمی در مورد تاثیر پتاسیم بر عملکرد درختچه‌های زینتی به­خصوص کاملیا وجود دارد.

کود پتاسیم

کود پتاسیم علاوه بر اینکه باعث افزایش تولید ماده خشک و توسعه سطح برگ می شود؛ تا اندازه زیادي باعث نگهداري آب در بافت هاي گیاهی تحت شرایط تنش آب می­ گردد. تحقیقات حاکی از آن است که تجمع یون پتاسیم در گیاهان قبل از وقوع تنش هایی نظیر کمبود آب، تنش سرما و تنش شوري بیمه­ اي براي بقاي گیاه به شمار می ­آید.

مصرف مقدار کافی از کود پتاسیم در مقایسه با شرایط کمبود پتاسیم محتواي رطوبت برگ و روابط آبی گیاه را با کاهش پتانسیل اسمزي در بامیه (Hibiscus sp.) بهبود می یابد. به ­طوري که منجر به پایداري میزان فتوسنتز خالص، تعرق و هدایت روزنه اي در شرایط تنش خشکی و شرایط عاري از تنش می شود. همچنین، در این گیاه مصرف مقدار کافی از کود پتاسه در شرایطی که پتانسیل آب گیاه پایین است. منجر به حفظ میزان فتوسنتز خالص و افزایش نسبت فتوسنتز خالص به تعرق می شود.

نسبت­ هاي كودي

پارتي­بان و خدر، نسبت­ هاي كودي NPK را ۶۲٫۵ و ۷۵ ، ۱۰۰ گيلوگرم در هكتار براي پرورش گل مريم به كار بردند و گزارش نمودند كه تعداد گلچه­ ها و تعداد گل‌ها در گلچه ­ها به طور معنی‌داري افزايش پيدا كرد و بهترين عملكرد در اين مقدار كوددهي پديد آمد. عفيفي گزارش داد كه كوددهي NPK به مقدار ۱۵-۱۰-۲۰ براي سه رقم گلايول (پيتر پيرز، استاردوست و دايدريم) باعث بيشتر شدن تعداد گلچه‌ها، بزرگتر شدن جوانه گل و گلدهي ساقه­ ها و بالاتر رفتن وزن تر و خشك غده ­ها مي‌گردد. فوزي, اثرات كاربرد محلول­پاشي و تغذيه خاكي در گياه بادمجان را اين­طور گزارش كرد كه شاخصه­ هاي رشدي گياه شامل طول گياه، تعداد شاخه در گياه، تعداد برگ در گياه و وزن تر گياه و شاخصه­هاي كيفي گياه شامل: قطر، طول و ميانگين وزن ميوه با كاربرد توأمان محلول ­پاشي و تغذيه خاكي افزايش معنی­داري داشتند.

تنش خشکی به طور معنی ­داري ارتفاع گیاه، قطر طبق، تعداد دانه در هر طبق، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد روغن را کاهش می دهد. اما پتاسیم به طور معنی ­داري تعداد دانه در هر طبق، شاخص برداشت و عملکرد روغن را افزایش داده است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
18 + 19 =


اخبار

سینما و هنر

جهان