هدایت هیدرولیک، هیدرودینامیک خاک

  • توسط الهام امامی
  • ۱۳۹۸-۰۴-۲۳
  • ۱۲۲ بازدید
اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

هدایت هیدرولیک، هیدرودینامیک خاک

هدایت هیدرولیک، هیدرودینامیک خاک یکی از مهمترین مشخصه های هیدرودینامیک است. که در محاسبه فواصل زهکش های زیرزمینی و دیگر مطالعات زهکشی مورد توجه قرار می گیرد. روش های متعددی برای اندازه گیری صحرایی هدایت هیدرولیک خاک وجود دارد. که اساس کلیه آنها بر اندازه گیری سرعت جریان افقی آب در خاک استوار است. بر حسب اینکه اندازه گیری سرعت جریان آب در خاک در زیر سطح ایستابی (شرایط اشباع) و یا در بالای سطح ایستابی است (شرایط غیر اشباع) صورت گیرد، روش های تعیین هدایت هیدرولیک نیز متفاوت  است.

اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش آزمایشگاهی بارافتان

نمونه خاک را درون استوانه ای که از کف بوسیله صحفه متخلخل مسدود شده قرارداده می شود. این صحفه نبایستی به هیچ وجه مانعی در عبور آب ایجاد کند بعبارت دیگر قابلیت هدایت این صفجه در حد ممکن بالا باشد. بگونه ای که کاهش بار هیدرولیکی در عرض آن در مقایسه با کاهش بار در طول قابل صرفنظر باشد. استوانه همراه با نمونه خاک حداقل بمدت ۱۲ ساعت در درون آب قرار داده می شود. تا ازکف خیس شود تا هوای موجود بتدریج و کاملاً در آب حل شده و بصورت حباب محبوس در نمونه خاک درنیایند. استوانه را از آب بیرون آورده در یک سطح صاف مستقر می شود لوله عمودی را برای ایجاد بار، تا سطحی بالاتر از سطح انتخابیh1 با آب پر می شود. زمان کاهش ازسطح h1 به h2 اندازه گیری می شود.

عوامل موثر بر هدایت هیدرولیک

هدایت آبی اشباع تحت تأثیر دو عامل ویژگی های هیدرولیکی سیال (گرانروی و جرم حجم) و ویژگی های محیط متخلخل (خاک) قرار دارد. از ویژگی های محیط متخلخل می توان به تخلخل کل، شکل و هندسه خلل و فرج و توزیع اندازه خلل و فرج اشاره کرد. بنابراین عوامل مختلفی مانند بافت، ساختمان، مقدار مواد آلی، اکسیدهای آهن، کانی های رسی، درصد سدیم تبادلی و غلظت املاح که بر ویژگی های محیط متخلخل مؤثرند، می توانند هدایت آبی را تحت تأثیر قرار دهند. هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر املاح، حبس شدن هوا، به هم خوردن وضع ساختمانی خاک و رشد نمو میکروارگانیسم ها می باشد.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

سینما و هنر

جهان