مایکل بردلی کاپیتان  است اما در واقع می خواست  به اتفاق خانواده‌اش به قصد تعطیلات سفر کند . او به همکاران شرکت ایزی‌جت خبر داد  که کارشناس پرواز است و کارت شناسایی‌اش را با خودش آورده است و اگر او قرارباشد مسئولیت پرواز را بر عهده بگیرد،حاضر است. چند ثانیه بعد از این اتفاقات  ایزی‌جت به او زنگ می‌زند و می‌پرسد که آیا می‌تواند پرواز را بر عهده بگیرد؟

بردلی این اطلاعات را به روزنامه “دی‌ولت” که این خبر  را منتشر کرده، داده است. مسافرانی که در هواپیما نشسته بودند، از این موضوع ابراز خوشحالی می‌کنند و در نهایت همه راضی‌هستند؛ ایزی‌جت، خلبانی که به تعطیلات می‌رفت و مسافرانی که پروازشان کنسل نشد.چند ثانیه بعد از این اتفاقات  ایزی‌جت به او زنگ می‌زند و می‌پرسد که آیا می‌تواند پرواز را بر عهده بگیرد؟ بردلی این اطلاعات را به روزنامه “دی‌ولت” که این خبر  را منتشر کرده، داده است.