دسته: اصطلاحات علمی و کاربرد آنها

سمیرا فاضلی – زن مسلمان کشمیری، معاون شورای ملی اقتصاد بایدن شد

سمیرا فاضلی در جایگاه معاونت شورای اقتصاد ملی آمریکا سمیرا فاضلی ، زن مسلمان کشمیری، معاون شورای ملی اقتصاد بایدن شد. بایدن، یک زن مسلمان را برای پست معاونت شور...

گاردین – ترامپ در زمره ویرانگرهای فرهنگ و تاریخ

واکنش نشریه گاردین به تهدیدات ترامپ گاردین و نیویورک تایمز در قبال تهدیدات ترامپ در خصوص بمباران ۵۲ نقطه فرهنگی ایران واکنش نشان دادند.نشریه گاردین  اقدام به ته...

چگونه ISSN برای نشریه خود بگیریم ؟

چگونه ISSN مجله را بگیریم ؟ حجم فراوان مقاله نویسی منجر به افزایش بی نظیر پیایند ها (انتشارات) در سطح جهان و افزایش بیش از پیش این امر در کشورهای مختلف گردید  و...

اخبار

سینما و هنر

جهان