دسته: علوم انسانی

عناصر اساسي عشق

عناصر اساسي عشق عناصر اساسي عشق  نثار کردن، دلسوزي، احساس مسؤوليت، احترام و دانايي. عشق عبارت است از رغبت جدي به زندگي و پرورش آن چه بدان مهر مي ورزيم. آن جا که...

شایسته سالاری

شایسته سالاری شایسته سالاری از نظر علم مديريت، روندي است كه در آن منابع انساني با توجه به تلاش و توانايي ذاتي شان در جايگاه خود قرار گرفته و توسعه مي يابند. از ...

جلوه های ادبی در کلام امام علی

امام علی و گرایش ادبی ایشان امام علی (ع): اغلب کسانی که درباره ی شخصیت ادبی امیر مومنان علی(ع) سخن گفته اند نوع گرایش ادبی آن امام را در تقسیم بندی خود تماماً م...

وظایف بانك‌ها

وظایف بانك‌ها وظایف بانك‌ها به طور کلی شامل موارد زیر است:  نگهداری از سپرده‌های مشتریان.  انتقال منابع از یك حساب به حساب دیگر (شامل پرداخت و دریافت وجوه).  ار...

اضطراب آشکار و پنهان

اضطراب آشکار و پنهان مصادیق اضطراب آشکار و پنهان را اول کتل مطرح کرد . این مفاهیم بعدها به شکل جامع تری به واسطه ی اشپیل برگر (۱۹۸۵) مطرح شدند. عموماً حالات آشک...

نمادشناسی مار در ادبیات ایران و هند

نمادشناسی مار مار : این حیوان از معدود جانورانی است که در همه سرزمین ها، حتی نواحی قطبی، درباره آن نمادپردازی شده است. در اساطیر ایران و هند نیز حضور فعالی دارد...

شرحی از بوف کور اثری از هدایت

شرحی از بوف کور بوف کور: داستان متشکل از دو بخش است که هر دو در موازات یکدیگرند . هر بخش نمود و جلوه ای از بخش دیگر است و عناصر آن را در خود منعکس می کند. ما با...

عوامل تعیین کننده ی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی

عوامل تعیین کننده ی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی در پژوهش بنی جمالی و همکاران (۱۳۸۳)عوامل تعیین کننده ی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی و علل از هم پاشیدگی خان...

اخبار

سینما و هنر

جهان