دسته: علوم انسانی

جایگاه بخش روستایی در فرایند توسعه

جایگاه بخش روستایی در فرایند توسعه در تعریف روستا و روستایی و جایگاه بخش روستایی در فرایند توسعه این نکته روشن شد که مناسب­ترین تعریف، در نظر گرفتن زنجیره به هم...

آقای روحانی نان مردم از کجا تامین میشود؟

آقای روحانی نان مردم از کجا تامین می شود؟   آقای روحانی نان مردم از کجا تامین میشود؟ حسینی داین سوال را اینگونه پاسخ داد برای سامان سال زارعی نوین سامان صن...

خواجوی کرمانی

درآمدی بر زندگی خواجوی کرمانی خواجوی کرمانی: کمال الدین ابوالعطا، محمدبن علی، مرشدی کرمانی، عارف و شاعر قرن هشتم هجری می باشد. وی که به نخل بند شعرا معروف است، ...

زندگی کامل

زندگی کامل بخش اصلی  در یدگاه  روان­شناسی مثبت­گرا درمورد شادکامی و سعادت انسان­، زندگی کامل است. بر مبنای دیدگاه سلیگمن (۲۰۰۲) زندگی کامل ترکیب سه زندگی خوب اس...

توسعه پایدار روستایی

توسعه پایدار روستایی توسعه پایدار روستایی توجه به شرایط زیر الزامی است: نگرش فرایندی به آموزش  اولویت دادن به مردم  امنیت قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنها  پ...

نیازهای والدین کودکان استثنایی

نیازهای والدین کودکان استثنایی نیازهای والدین کودکان استثنایی و کودک معلول دارند به تناسب نوع، شدت معلولیت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سن کودکشان و نیز در زمینه ...

عیسی مسیح و جلوه های او در ادبیات ایران

رسالت عيسي مسیح عیسی مسیح:  وقتی به سن سي سالگي رسيد جبرئيل بر او نازل شد و خبر رسالتش را به او ابلاغ كرد، سپس از پروردگار خود انجيل را كه تصديق كننده ي تورات ب...

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی نیاز به هماهنگ کردن کارکردها و وظایف گوناگون سازمان مانند بازاریابی، تولید و عملیات، مالی و حسابداری، ...

اخبار

سینما و هنر

جهان