دسته: علوم انسانی

شعر نزد عرب

جایگاه شعر در نزد عرب شعر نزد عرب : شعر در نزد عرب ها از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار بوده است. افرادی شاعر پیشه بودند که به سبب محیط جغرافیایی پیرامون خود بر...

توسعه مالی

توسعه مالی توسعه مالی  يکي از کليدهاي بالقوه دست يابي به رشد بلندمدت اقتصادي است. توسعه مالي در صورتي مي تواند منجر به رشد اقتصادي شود كه بتواند زمينه مناسب جهت...

مشکلات کودکان در ناتوانی یادگیری

مشکلات کودکان در ناتوانی یادگیری مشکلات واج شناختی مشکلات کودکان در ناتوانی یادگیری یکی از مهمترین یافته­ ها در تحقیقات مربوط به مشکلات خواندن این بوده است که م...

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی بین افراد مختلف و در موقعیت های مختلف متفاوت است. بانک جهاني، به عنوان هنجارها و روابط اجتماعي که در ساختارهايي اجتماعي ريشه دارد....

علی محمد افغانی ، شرح احوال و آثار

شرح احوال و آثار علی محمد افغانی علی محمد افغانی: وی در سال ۱۳۰۴، در خانواده ای کارگر در کرمانشاه متولّد شد. تحصیلش را در آنجا گذراند. با وجود فقر همیشه یک شاگر...

اختلال اضطراب منتشر

اختلال اضطراب منتشر اختلال اضطراب منتشر مداوم و حداقل به مدت یک ماه است. هرچند که گاهی سالها دوام پیدا می کند. در این اختلال، بیمار معمولاً ترکیبی از علائم جسمی...

فناوری اطلاعات و نقش مدرس

فناوری اطلاعات و نقش مدرس فناوری اطلاعات و نقش مدرس بسیار مهم و کلیدی است. تحقیقات نشان داده اند، تغییرات آموزشی در صورتی که مدرسین به مهارت ها و دانش های مورد ...

مولانا و دیدگاه فلسفی او

دیدگاه فلسفی مولوی مولانا: نگرش فلسفی مولوی، بسیار عمیق و گسترده است. وی به تمام مسایل و مقوله­ های فلسفی، درک درست و منطقی داشته و همه چیز را زیر و رو می­کند و...

اخبار

سینما و هنر

جهان