دسته: علوم پایه

افزایش استنادات و میزان ضریب تاثیر

افزایش استنادات و میزان ضریب تاثیر استانداردهای کمّی در ارزیابی تحقیقات پژوهشی مهم است، همانطور که دانشگاه ها، دولت ها و سرمایه داران سعی می کنند تصمیمات خود در...
عنوان ۸ از ۸« اولین...«۴۵۶۷۸

اخبار

سینما و هنر

جهان