دسته: فنی و مهندسی

نرخ ارز – تاثیر تغییران قیمت ارزهای خارجی بر قیمت سهام

نرخ ارز نرخ ارز و تغییرات آن میتواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد از یک سو، افزایش قیمت نرخ ارز (از بعد تقاضا) منجر به افزایش درآمد شرکت های صادر کننده...

نفت خام – نظام های قیمت گذاری نفت در دنیا

نفت خام و نظام های قیمت گذاری نفت خام در اقتصاد جهان تاثیري بسیار چشم گیر دارد به گونه اي که امروزه کمتر کشوري است از نوسانات قیمت نفت تاثیر نپذیرد. چرا که درکش...

انواع كارايي

انواع كارايي انواع كارايي عبارتند از : كارايي فني ، كارايي تخصيصي ، كارايي اقتصادي ، كارايي ساختاري و كارايي مقياسي    تعریف كارايي فني یک بنگاه برای تعیین...

تحليل پوششي داده ها

تحليل پوششي داده ها تحليل پوششي داده ها ، توسط فارل در پنجاه سال پیش بنا نهاده شد . این مبحث در کمتر از نیم قرن چنان پیشرفتی کرد که در بیشتر شاخه هاي علوم ، از ...

روش تحليل پوششي داده ها

روش تحليل پوششي داده ها روش تحليل پوششي داده ها ،یکی از بهترين , کاراترين و دقيق ترين روش هاي ارزيابي کارايي است. درحالی که در عصر جدید یکی از مهم ترین دغدغه ها...

سه عامل قدرت،پول و سود

سه عامل قدرت،پول و سود سه عامل قدرت،پول و سود ،در جهان هستی بسیار حایز اهمیت هستند. در واقع بدون پول قدرت ميسر نيست و بدون قدرت و پول، سودی به دست نمی آید.    د...

پایداری عملکرد جو

به منظور بررسی پاسخ لاین های مختلف جو به شرایط متفاوت محیطی و تعیین پایداری عملکرد در آن ها، ۱۸ ژنوتیپ امیدبخش جو به همراه دو ژنوتیپ شاهد در قالب آزمایش با طرح ...

مصرف انرژی متاثر از دمای هوا

مصرف انرژی متاثر از دمای هوا مصرف انرژی متاثر از دمای هوا است. موضوعی که بسار برا ی دانشمندان حوزه مديريت انرژي حتیز اهمیت است موضوع مصرف انرژي به خصوص گاز طبیب...
عنوان ۱ از ۱۱۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »

اخبار

سینما و هنر

جهان