دسته: مهندسی عمران و محیط زیست

ارزيابي عملكرد HSE

ارزيابي عملكرد HSE ارزيابي عملكرد، فرآيند به كارگيري و سنجش شاخص‌هايي است كه به كمك آنها از اجراي استراتژي‌ها براي نيل به اهداف سازماني، اطمينان حاصل مي‌شود. در...

دیاگرام توده و تعیین حمل اضافی از روی آن

تعیین حمل اضافی از روی دیاگرام توده یکی از مهمترین کاربردهای دیاگرام توده ، جدای از تعادل خاکریزی و خاکبرداری و نمایش مفیدترین خط پخش، این است که مسلما فاصله حم...

شناسایی زمینی و هوایی

در شناسایی زمینی و هوایی از نقشه‌های موجود و استفاده از عینک برجسته کننده برای نقشه‌های هوایی پوشش دهنده سطح، ابزارهای مورد نیاز برای شناسایی که به ندرت بیشتر ا...

اهميت برآورد پارامترهاي ژئوتکنيکي

يکي از مراحل اصلي و اوليه در مطالعات و طراحي هاي پروژه هاي عمراني، بررسي و ارزيابي شرايط خاک و سنگ بستر است که اصطلاحاً مطالعات ژئوتکنيک ناميده مي شود و از طريق...

سلول های خورشیدی ارگانیک

سلول های خورشیدی ارگانیک از جمله پرطرفدارترین موادّ ارگانیک می توان به نیمه هادی های پلیمری و مولکولی، فولرن C60 و مشتقّات آن ها اشاره نمود. دسته ی اوّل به دلیل...

آزمايش سه محوري خاک

هدف از انجام آزمايش سه محوري تعيين خصوصيات مقاومتي خاک شامل اطلاعات دقيق در ارتباط با اثرات محدود شدگي جانبي، فشار منفذي، زهکشي و تحکيم مي باشد. نمونه آزمايشگاه...

اخبار

سینما و هنر

جهان