دسته: مهندسی کشاورزی

پایداری عملکرد جو

به منظور بررسی پاسخ لاین های مختلف جو به شرایط متفاوت محیطی و تعیین پایداری عملکرد در آن ها، ۱۸ ژنوتیپ امیدبخش جو به همراه دو ژنوتیپ شاهد در قالب آزمایش با طرح ...

ارزش و اهمیت غذایی گندم

ارزش و اهمیت غذایی گندم اهمیت ترکیبات شیمیایی دانه گندم در وهله نخست به علت اهمیت غذایی دانه گندم در تغذیه انسان و دوم آن که امکان استفاده آن در دامپروری و صنعت...

پارامتر واريانس محيطي

پارامتر واريانس محيطي به عنوان معياري در پايداري معرفي شده است. اين معيار تفاوتي بين اثرات سال ­ها و مكان­ ها را در نظر نمي ­گيرد، بنابراين برآورد آن اريب خواهد...

ژنوتيپ­ و محيط

روش ­های كاهش اثرات متقابل ژنوتيپ­ و محيط وقتي واريته ­ها در محيط­ هاي گوناگون با يك ديگر مقايسه مي­ شوند، وضعيت متقابلي نشان مي دهند اين امر سبب مي­ شود كه بتو...

طیور

سیستم ماهيچه ها و عضلات در طیور ماهيچه عامل حرکت اندام های مختلف بدن است. ماهيچه های بال برای بال زدن، ماهيچه های پا برای حرکاتی مانند راه رفتن، دويدن، جهش گرفت...

تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك اندازه و شکل ذرات اندازه وشکل ذرات تعیین کننده فضای خالی در خاک بوده و اگر تجزیه مکانیکی خاک مبین توزیع مناسب...

افزايش تراكم – عملكرد بالا

اغلب کشاورزان معتقد هستند كه با افزايش تراكم مي‌توان به عملكرد بالا تري دست يافت. اما بايد توجه داشت كه در تراكم‌هاي بالاتر از مطلوب، افزايش تعداد بوته‌ها موجب ...

اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط

اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط همیشه از مسائل مورد توجه به نژادگران برای تهیه ارقام اصلاح شده بوده است زیرا وجود اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط، همبستگی بین فنوتیپ و ژن...
عنوان ۱ از ۸۱۲۳۴۵ » ...آخر »

اخبار

سینما و هنر

جهان