دسته: فنی و مهندسی

مسئله ارزيابي كارايي

مسئله ارزيابي كارايي مسئله ارزيابي كارايي  را مدیران از اواخر جنگ جهاني دوم  بیشتر مورد بررسی قرار دادند .فرماندهان نظامي متفقين متوجه این مساله شدند که برای مو...

ارزش و اهمیت غذایی گندم

ارزش و اهمیت غذایی گندم اهمیت ترکیبات شیمیایی دانه گندم در وهله نخست به علت اهمیت غذایی دانه گندم در تغذیه انسان و دوم آن که امکان استفاده آن در دامپروری و صنعت...

عوامل تاثیر گذار بر سطح مصرف

عوامل تاثیر گذار بر سطح مصرف عوامل تاثیر گذار بر سطح مصرف و چگونگی شکل گیری الگوی مصرف جامعه را  می توان از جهت های متفاوتی مورد بررسی قرار داد. درآمد خانوارها ...

پارامتر واريانس محيطي

پارامتر واريانس محيطي به عنوان معياري در پايداري معرفي شده است. اين معيار تفاوتي بين اثرات سال ­ها و مكان­ ها را در نظر نمي ­گيرد، بنابراين برآورد آن اريب خواهد...

مديريت و ضایعات ترافيك

مديريت ترافيك مديريت ترافيك به كار بردن روشها و اقداماتي براي بهترين و بيشترين استفاده از امكانات و تأسيسات موجود، بهبود وضع راه­ها و افزايش ايمني بدون لطمه زدن...

درآمد خانوار در مصرف انرژي

 درآمد خانوار در مصرف انرژي درآمد خانوار در مصرف انرژي نقش بسزایی دارد.،انرژی که  یک جايگاه ويژه  در رشد و توسعه اقتصادي  دارد . در حالی است که انرژي به عنوان ن...

ژنوتيپ­ و محيط

روش ­های كاهش اثرات متقابل ژنوتيپ­ و محيط وقتي واريته ­ها در محيط­ هاي گوناگون با يك ديگر مقايسه مي­ شوند، وضعيت متقابلي نشان مي دهند اين امر سبب مي­ شود كه بتو...

کارايي

کارايي کارايي بیانگر این است که يک سازمان توانسته تا چه حد از نهاده‌ها در جهت توليد ستاده‌ها  به طرز بهینه استفاده کند . و به عبارتي نشان دهنده «صحيح انجام دادن...
عنوان ۲ از ۱۱«۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »

اخبار

سینما و هنر

جهان