دسته: فنی و مهندسی

مفهوم کلی زنجیره تأمین

مفهوم کلی زنجیره تأمین مفهوم کلی زنجیره تأمین اینگونه تعریف می شود: از مواد اولیه گرفته تا محصول تمام شده به مشتری،که موتور محرک آن تقاضای مشتری برای دریافت خدم...

طیور

سیستم ماهيچه ها و عضلات در طیور ماهيچه عامل حرکت اندام های مختلف بدن است. ماهيچه های بال برای بال زدن، ماهيچه های پا برای حرکاتی مانند راه رفتن، دويدن، جهش گرفت...

تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك اندازه و شکل ذرات اندازه وشکل ذرات تعیین کننده فضای خالی در خاک بوده و اگر تجزیه مکانیکی خاک مبین توزیع مناسب...

افزايش تراكم – عملكرد بالا

اغلب کشاورزان معتقد هستند كه با افزايش تراكم مي‌توان به عملكرد بالا تري دست يافت. اما بايد توجه داشت كه در تراكم‌هاي بالاتر از مطلوب، افزايش تعداد بوته‌ها موجب ...

اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط

اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط همیشه از مسائل مورد توجه به نژادگران برای تهیه ارقام اصلاح شده بوده است زیرا وجود اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط، همبستگی بین فنوتیپ و ژن...

بررسی عملکرد دانه گندم

در بررسی صفات مرفو-فیزیولوژیک ۲۰ ژنوتیپ گندم امیدبخش زمستانه و بینابین (با کد C-79) در ۱۲ایستگاه تحقیقاتی اقلیم سرد کشور، مقدار شاخص برداشت ۴۵ درصد تعیین گردید....

ارقام گندم با عملکرد بالا و پایدار

دستیابی به ارقام گندم با عملکرد بالا و پایدار در مناطق مختلف از اهداف اصلی بسیاری از برنامه های به نژادی دنیاست. در همین راستاست که آزمایشات مقایسه عملکرد وسیعی...

شاخص برداشت

نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که در برنامه های به نژادی در طول قرن اخیر عامل اصلی در افزایش عملکرد دانه افزایش شاخص برداشت در ارقام پیشرفته بوده است نه اف...
عنوان ۳ از ۱۱«۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »

اخبار

سینما و هنر

جهان