نوشته های اخیر

اجزاي عملكرد

اجزاي عملكرد در اجزاي عملكرد هر چند ميزان بذر بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک اثر ندارد. اما بيشترين ميزان عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك وکمترین شاخص برداشت به...

سبک های دلبستگی

   سبک های دلبستگی دلبستگی ایمن: یکی از سبک های دلبستگی در دسترس بودن و پاسخگویی عاطفی، بلوک های سازنده روابط ایمن هستند. افراد دارای این سبک برایشان آسان ...

فضاپیمای هندی در مسیر ماه

فضاپیمای هندی در مسیر ماه فضاپیمای هندی چاندرایان ۲ توسط سازمان هوافضای هند به سمت کره ماه پرتاب شد. این فضاپیمای هندی درحالی به سمت ماه پرتاب می شد که پرتاب ای...

گفتمان انقلاب اسلامی از منظرمیشل فوکو

گفتمان انقلابی مفهوم گفتمان انقلابی و گفتمان انقلاب اسلامی پديده‌اي است چندوجهي و چند معنايی. با توجه به كثرت وجوه و كثرت معاني گفتمان انقلاب اسلامی به همراه آش...

کشت مخلوط

کشت مخلوط ۱- در کشت مخلوط از عناصر غذایی خاک استفاده بهتری به عمل می آید، مثلا کشت یک گیاه با سیستم ریشه افشان و یک گیاه با سیستم ریشه راست و عمیق موجب می گردد ...

اسطوره خضر

توضیحات مربوط به اسطوره خضر اسطوره خضر: بعضی خضر را از پیامبران بنی اسراییل و برخی ،بنده ای از بندگان خدا ، همچون لقمان ،دانسته اند که علم بسیار داشت و او را به...

کارآفرینی روستایی، ضرورت استراتژیک توسعه

کارآفرینی روستایی، ضرورت استراتژیک توسعه بی­ گمان چنانچه قرار باشد در جامع ه­ای مسیر رو به رشد و توسعه در پیش گرفته شود. کلیه مراتب و مراحل آن با سرعت هرچه تمام...

مهارت های روانی در ورزشکاران 

مهارت های روانی در ورزشکاران  با پیشرفت علم روانشناسی بحث مهارتهای روانی در اجرای مهارت های ورزشی از اهمیت به سزایی برخوردار شده است و در حالی که قبلاً به اهمیت...

اخبار

سینما و هنر

جهان