نوشته های اخیر

مصرف کنندگان ورزشی

مصرف کنندگان ورزشی رفتار مصرف کنندگان  ورزشی عبارت رفتار مصرف كنندگان  ورزشی به مثابه یک سفر است نه مقصد، ماهيت رفتار مصرف كننده در ورزش و رویدادهای ورزشی را تو...

اهميت و اثرات اجتماعی، اقتصادی كارآفريني در توسعه پايدار

 اهميت كارآفريني در توسعه پايدار اهميت و اثرات اجتماعی، اقتصادی كارآفريني در توسعه پايدار کشورها بسیار حائز اهمیت است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱...

تحلیل گفتمان از منظر میشل فوکو

مفهوم گفتمان بحث در مورد گفتمان و تحلیل گفتمان به یک حوزه ارتباطی وفهم زبانی ، با خوانش وتفسیر درون متنی قابل فهم وتبیین می گردد. تحلیل گفتمان درهمه مباحثات جدی...

اصول نظریه دلبستگی

اصول نظریه دلبستگی دلبستگی یک نیروی برانگیزاننده ذاتی است اصول نظریه دلبستگی و تلاش برای جستجو و حفظ تماس با افراد مهم زندگی یک قاعده برانگیزاننده اولیه و ذاتی ...

روش هاي آماري اندازه ­گيري اثرات متقابل

روش هاي آماري اندازه ­گيري اثرات متقابل روش هاي آماري اندازه ­گيري اثرات متقابل چنانچه واريانس اثر متقابل GEI معني دار باشد چندين روش مختلف جهت اندازه­ گيري پاي...

حاملگی و فشار خون

حاملگی و اختلالات پرفشاری خون حاملگی و اختلالات پرفشاری خون: اختلالات پرفشاری خون شایع ترین عارضه طبی حاملگی به شمار می روند و ۵ تا ۱۰%  از تمام حاملگی ها را در...

همگرایی در روابط بین‌الملل

تئوری همگرایی در روابط بین‌الملل تئوری همگرایی در روابط بین الملل به دنبال تبیین و تحلیل همگرایی منطقه‌ای، بویژه همگرایی در سطح منطقه اروپا است. همگرایی به معنا...

نقش دولت و ضرورت ارتقای کارآفرینی کشاورزی

نقش دولت در ارتقای کارآفرینی کشاورزی نقش دولت و ضرورت ارتقای کارآفرینی کشاورزی در بین کار افرینان از اهمیت بالایی برخوردار است. اهميت كارآفريني در بخش كشاورزي و...

اخبار

سینما و هنر

جهان