نوشته های اخیر

سمبولیسم در ادبیات

سمبولیسم در ادبیات سمبولیسم یا نمادگرایی مکتبی ادبی–هنری است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا رواج یافت. این مکتب در حدود سال ۱۸۵۵ م. ...

کارکردهای هوش هیجانی

کارکردهای هوش هیجانی کارکردهای هوش هیجانی کارآمدی فرد در مسایل فردی و اجتماعی به طور قابل ملاحظه یی توسط تجربه های هیجانی  و نحوه ی مواجهه و انطباق با رویدادها ...

با سابقه‌ترین مفاهیم اقتصادی

با سابقه‌ترین مفاهیم اقتصادی یکی از با سابقه‌ترین مفاهیم اقتصادی  مزیت رقابتی است. بررسی تعاریف ارائه شده توسط صاحبنظران برای مزیت رقابتی نشان می‌دهد که تمرکز ا...

ساختار در جامعه شناسی

گرچه ریشه‌های نظریه‌ی ساختارگرایی در خارج از جامعه شناسی نفهته است، اما این نظریه راه خود را به این رشته باز کرده است. با این حال از آنجایی که ساختارگرایی همزما...

علم کشاورزی

علم کشاورزی علم کشاورزی کشاورزی از نظر قدمت دومین تکنولوژی قدیمی در جهان می باشد. تنها جمع آوری ابتدایی مواد غذایی، شکار و ماهیگیری شاید قدیمی تر از آن باشند. ک...

مفهوم جنگ و جنگ سایبری

مفهوم جنگ و جنگ سایبری تعاریف متعددی درخصوص جنگ سایبری بیان شده است و از این رو تعریف مشخص و دقیقی  موجود نیست. مفهوم جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت اس...

خودکارآمدی در گستره زندگی

   خودکارآمدی در گستره زندگی خودکارآمدی  در  گستره  زندگی  به درجه ای از احساس  تسلط  فرد درمورد توانایی هایی  برای  انجام  فعالیت های  خاص  می باشد. و به اعتما...

تاثیر هوشمندی رقابتی

تاثیر هوشمندی رقابتی تاثیر هوشمندی رقابتی بعنوان یک مفهوم ، یک روش بهینه را در رقابت پذیری یک سازمان نشان می‌دهد. و  با تحلیل اطلاعات داخلی و محیطی سازمان، فعال...

اخبار

سینما و هنر

جهان