نوشته های اخیر

ارزیابی عملکرد چیست؟

ارزیابی عملکرد چیست؟ ارزیابی عملکرد چیست؟ اندازه گیری عملکرد اندازه گیری عملکرد مبحثی است که در مورد آن بحث زیادی صورت گرفته اما کمتر تعریفی از آن ارائه شده است...

بهره های زبان و ادبیات فارسی از قرآن

تاثیر قرآن بر ادبیات تاثیر قرآن بر ادبیات: با آمدن قرآن جهان بینی و تفکّری نو در ادبیّات فارسی به وجود آمد و بسیاری از واژه ها محتوای جدید گرفتند و لغات و اصطلا...

سلول های خورشیدی ارگانیک

سلول های خورشیدی ارگانیک از جمله پرطرفدارترین موادّ ارگانیک می توان به نیمه هادی های پلیمری و مولکولی، فولرن C60 و مشتقّات آن ها اشاره نمود. دسته ی اوّل به دلیل...

ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی

ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی انسان برای اینکه خود را بهتر بشناسد نیاز به شناخت ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی از محیط اطراف خود دارد و این در صورتی است که تصویر ذ...

مفهوم کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی مفهوم کیفیت زندگی  مفهوم جدیدی نیست.بسیاری از دانشمندان در رشته های جامعه شناسی  روان شناسی و اقتصاد قبلا آن را مورد توجه قرار داده اند.تاریخچ...

مدیریت کارآمد سیستم بانک داری

مدیریت کارآمد سیستم بانک داری مدیریت کارآمد سیستم بانک داری سیستم بانکی سیستم بانکی در ایران همچون سایر کشورها به روش های مختلف از جمله تجهیز منابع، تدارک نقدین...

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترك است كه از آن نسبت به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر می­شوند. یك سیستم ...

حبسیه در ادبیات

حبسیه حبسیه بیشتر از موضوعات شعری است تا از انواع  ادبی به هر حال این موضوع از فروع ادب غنایی است و در آن شاعر اندوه و رنج خود را از زندان توصیف می کند. نخستین ...

اخبار

سینما و هنر

جهان