نوشته های اخیر

انگیزه

انگیزه اغلب انگیزه را عاملی دانسته اند که رفتاری مبتنی بر هدف پدید می آورد و آن را استمرارمی بخشد. در روان شناسی تربیتی و یادگیری اصلاح انگیزش در مورد عاملی به ...

کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن

کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن این سم‌پاش برای سم‌پاشی مزارع ساخته شده و در شرایط کشور ...

انسان و انسان شناسی

انسان و انسان شناسی انسان انسان، توافق بر سر یک تعریف دقیق و منطقی از انسان تقریباً محال است، زیرا بر حسب بینش­های علمی، مکتب­های فلسفی و عقاید مذهبی گوناگون مت...

فرهنگ كار و كارآفريني

فرهنگ كار و كارآفريني فرهنگ در هر جامعه تأثير به­ سزايي در توسعه كارآفريني دارد. از آنجايي كه فرهنگ به مفهوم مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، و هرچه که فرد ...

شاهنامه و جایگاه آن در ادبیات

 شاهنامه سرایی شاهنامه : در عهد سامانیان در قرن چهارهم هجری، جمع آوری و تألیف سرگذشت پادشاهان قدیم ایران رونق به سزایی یافت. این کتاب ها که به شاهنامه معروف بود...

انواع كارآفريني

انواع كارآفريني انواع كارآفريني با توجه به گستردگي تعاریف كارآفريني، دسته­ بندي­ هاي گوناگوني مد نظر دانشمندان و صاحب­ نظران قرار گرفته ­است. در آثار و كتب و مق...

رشد خود

رشد خود اصطلاح رشد خود شامل چندین زیر مجموعه است ، ولی در متون مربوط به رشد خود مضامین مشترکی وجود دارد . خودآگاهی و کاهش استرس از طریق فعالت های خاص به هم ارتب...

رئالیسم تهاجمی در سیاست بین الملل

رئالیسم تهاجمی در سیاست بین‌الملل رئالیسم تهاجمي از تبيين سياست خارجي به فهم سياست بين‌الملل مي‌رسد.  رئالیسم تهاجی  دستیابی به  امنيت مطلق را  در رأس خواسته‌ها...

اخبار

سینما و هنر

جهان