نوشته های اخیر

معرفت شناسی

تحلیل معرفت   مساله تحلیل یا تعریف معرفت یکی از مباحث دشوار و مورد اختلاف در معرفت شناسی معاصر است از آنجا که بررسی واژه معرفت و واژه های مترادف یا معادل آن ممک...

مفاهیم مرتبط با موفقیت شغلی

مفاهیم مرتبط با موفقیت شغلی موفقیت شغلی در ديدگاه رواني موفقيت شغلي عبارت از احساس فرد از ميزان كارآيي و توانائيش در انجام كار محوله مي‌باشد. معمولاً افراد موفق...

مصرف پتاسیم در گیاه

مصرف پتاسیم در گیاه مصرف پتاسیم در گیاه به طور مستقیم باعث کاهش تعرق، افزایش جذب آب یا به وجود آوردن شرایط داخلی جهت ایجاد تحمل به خشکی می ­شود. آثار غیرمستقیم ...

جایگاه ابن عربی در علم تصوف

مختصری از زندگینامه ابن عربی ابن عربی در هفدهم رجب ۵۶۰ بیست و هشتم ژوییه ۱۱۶۵ در شهر مرسیه،واقع در جنوب شرقی اسپانیا به دنیا آمد. او متعلق به خانواده ای بود که ...

انسان کامل از دیدگاه ابن عربی

انسان کامل از منظر ابن عربی انسان کامل از دیدگاه ابن عربی: ابن عربي در  بعضي از مسائل ،خود را با حکيم ترمذي (محمد بن علي ترمذي – اواخر قرن سوم) همفکر ديده و گفت...

آزمایش موشکی جدید پیونگ یانگ

آزمایش موشکی جدید پیونگ یانگ آزمایش موشکی جدید پیونگ یانگ چه پیامدهایی برای منطقه شبه جزیره کره دارد؟ به گزارش خبرگزاری های کره جنوبی و ژاپن کره شمالی در جدیدتر...

عوامل موفقيت كارآفرينان

عوامل موفقيت كارآفرينان عوامل موفقيت كارآفرينان به چهار دسته طبقه‌بندی می شود. این چهاردسته عبارتند از: ۱- شرايط اقتصادي و بازار: این شرایط شامل، منابع مالي، ني...

کنترل براساس یادگیری عاطفی

کنترل براساس یادگیری عاطفی کنترل براساس یادگیری عاطفی فرایند تصمیم گیری در مغز انسان محدود به محاسبه و منطق که توسط قشر فوقانی انجام می گیرد نیست بلکه عواطف که ...

اخبار

سینما و هنر

جهان