نوشته های اخیر

برخي خصوصيات بستر­هاي كشت

برخي خصوصيات بستر­هاي كشت برخي خصوصيات بستر­هاي كشت جرم مخصوص ظاهري بسترهاي كشت جرم مخصوص ظاهري بستر های کشت به جرم خشك واحد حجم تركيبات بستر اطلاق مي­شود. شن ب...

آناهیتا الهه آب

آناهیتا آناهيتا از نظر واژه‌شناسي از پيشوندمنفي‌ساز آن يعني(ن) و(ا) که به دلیل التقای مصوت هاآمده به ‌همراه واژه آهيتا (يعنی آلوده) ساخته ‌شده‌است و معني نيالود...

نظامی و جایگاه او در ادبیات

نظامی گنجوی عموما‌ً نام و نسب نظامی را « الياس بن يوسف بن زكي بن مويد» ضبط كرده اند. تقي الدين اوحدي در خلاصه الاشعار و زبده الافكار نام و نسبش را «احمد بن يوسف...

رابطه ایران و مصر در دوران محمد مرسی

رابطه ایران و مصر در دوران محمد مرسی در رابطه ایران و مصر مهم ترین تحول سقوط حسنی مبارک در مصر و روی کار آمدن دولت اخوانی و اسلام گرا مرسی بود.  رابطه ایران و م...

شایستگی‌های رهبر

شایستگی‌های رهبر یکی از رویکردهایی که دردهه هاي اخیر به دنیاي مدیریت عرضه شد مفهوم شایستگی‌های رهبر است. این مفهوم ابتدا توسط پروفسور مک کله لند در دهه ۷۰ به عن...

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی  معیوب می تواند از ادراکات نادرست ، تعمیم بیش از حد یا اطلاعات ناکافی یا غلط ناشی شوند. اح...

تمرینات شدید تناوبی

انواع تمرینات شدید تناوبی انواع تمرینات تناوبی شدید :با توجه به دامنه ­ي وسيع مطالعات در موردHIT  که در آن­ها پژوهشگران از وهله­ هاي ۵ ثانيه­اي تا ۴ دقيقه فعالي...

هدایت هیدرولیک، هیدرودینامیک خاک

هدایت هیدرولیک، هیدرودینامیک خاک هدایت هیدرولیک، هیدرودینامیک خاک یکی از مهمترین مشخصه های هیدرودینامیک است. که در محاسبه فواصل زهکش های زیرزمینی و دیگر مطالعات...

اخبار

سینما و هنر

جهان