بایگانی برچسب ها: آتش سوزی جنگل های آمازون

تشدید تنش بین رهبران فرانسه و برزیل

 تنش بین رهبران فرانسه و برزیل تنش بین فرانسه و برزیل بر سر آتش سوزی جنگل‌های آمازون  همچنان ادامه دارد. تنش لفظی بین رهبران دو کشور به تنش ناموسی نیز کشیده شد....

اخبار

سینما و هنر

جهان