بایگانی برچسب ها: آثار باستانی

سیلک – منطقه ای ۸ هزار ساله

سیلک – منطقه ای ۸ هزار ساله در شهر کاشان تپه سیلک منطقه ای واقع در فین کاشان ، با قدمتی ۸ هزار ساله است.قدیمی ترین مردمادن دشت نشین ،مربوط به سیلک منطقه ا...

اخبار

سینما و هنر

جهان