بایگانی برچسب ها: آثار

بزرگ علوی – گیله مرد اثر برجسته ی او

داستان زندگی بزرگ علوی بزرگ علوی نویسنده ای است ایرانی با تابعیت آلمان شرقی که دارای مشاغلی همچون دبیری، نویسندگی و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هومبولت...

شعرهای سهراب – داستان زندگی سپهری و فضای اشعارش

داستان زندگی سهراب سپهری شعرهای سهراب جزو اشعار نیمایی محسوب می شود و سرشار از تصاویر انسان محورانه و بکر و تازه و زبان نرم و لطیف و شاعرانه است. سهراب سپهری در...

آلبر کامو – نویسنده و فیلسوف و روزنامه نگار فرانسوی

زندگی نامه آلبر کامو آلبر کامو در هفتمین روز از نوامبر ۱۹۱۳ در الجزایر فرانسه در زمان حکومت شارل دوگل متولد شد. کامو کودکی از طبقه فقیر و کارگر بوده است. خود می...

ایرج میرزا – شاعر برجسته عصر مشروطیت

زندگی نامه ایرج میرزا ایرج میرزا در سال ۱۲۵۲ یا به روایتی ۱۲۵۳ در تبریز متولد شد. وی نتیجه ی فتحعلی شاه قاجار بود. ایرج میرزا پیشگام تجدد در ادب فارسی و از شاعر...

نیما یوشیج – پدر شعر نو در ادب فارسی

زندگی نامه ی نیما نیما یوشیج با نام اصلی علی اسفندیاری شاعر، نویسنده، منتقد و نظریه پرداز ادبی است. وی در ۲۱ آبان ۱۲۷۶ در یوش بخش بلده ی شهرستان نور واقع در است...

سیمین دانشور – نویسنده و مترجم ایرانی

زندگی نامه ی سیمین دانشور سیمین دانشور در هشتمین روز اردیبهشت ماه ۱۳۰۰  در شیراز متولد شد. دانشور اولین زن ایرانی داستان نویس بود که داستان نوشت. کتاب سووشون که...

شیخ ابواسحاق کازرونی – معرفی وی و آثار و طریقت شیخ

زندگی شیخ ابواسحاق کازرونی شیخ ابواسحاق کازرونی « از کازرون بود ، و صحبت مشایخ بسیار یافته بود ؛ و تربت شیخ را تریاک اکبر می گویند از آن که هر چه از حضرت وی طلب...

اخبار

سینما و هنر

جهان