بایگانی برچسب ها: آسیا پاسیفیک

توسعه اقتصادی شرق آسیا – تحول توسعه‌گرایی و توازن قدرت میان آسیا و غرب

توسعه اقتصادی شرق آسیا در نیمه دوم قرن بیستم توسعه اقتصادی شرق آسیا در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان نمونه توسعه گرایی در سطح جهان  به تحول در توازن قدرت میان آسی...

حوزه آسیا-پاسیفیک – اولویت برتر منطقه در راهبرد امنیتی آمریکا

حوزه آسیا-پاسیفیک در راهبرد امنیتی آینده آمریکا حوزه آسیا-پاسیفیک در حال پیشرفت سریع بوده و از منظر اکثر تحلیل گران سیاسی، این منطقه کانون تحولات مربوط به ثروت ...

سیاست هسته‌ای کره شمالی

کره شمالی معظل امنیتی آسیا_پاسیفیک کره شمالی ایزوله‌ترین کشور جهان است و مسئله هسته‌ای کره شمالی مهم ترین عامل عدم اطمینانی قلمداد می شود که منطقه حساس و استرات...

رقابت قدرت‌های بزرگ در آسیا پاسیفیک

 منطقه آسیا پاسیفیک منطقه آسیا پاسیفیک از دیرباز تاکنون صحنه برخورد منافع متعارض و عرصه رقابت قدرت های بزرگ زمان بوده و موقعیت خاصی را از لحاظ استراتژیک و اقتصا...

اخبار

سینما و هنر

جهان