بایگانی برچسب ها: ابراهیموویچ

بازیکنان آزاد – بهترین انتقال بازیکنان آزاد در یک دهه گذشته

بازیکنان آزاد در طی یک دهه گذشته بازیکنان آزادی که البته ستارگان تیمهایشان بوده اند کم نبوده اند.انتقال های بارزشی که برای آنها باشگاه مقصد هیچ پولی به باشگاه ق...

اخبار

سینما و هنر

جهان