بایگانی برچسب ها: ابن عربی

جایگاه ابن عربی در علم تصوف

مختصری از زندگینامه ابن عربی ابن عربی در هفدهم رجب ۵۶۰ بیست و هشتم ژوییه ۱۱۶۵ در شهر مرسیه،واقع در جنوب شرقی اسپانیا به دنیا آمد. او متعلق به خانواده ای بود که ...

انسان کامل از دیدگاه ابن عربی

انسان کامل از منظر ابن عربی انسان کامل از دیدگاه ابن عربی: ابن عربي در  بعضي از مسائل ،خود را با حکيم ترمذي (محمد بن علي ترمذي – اواخر قرن سوم) همفکر ديده و گفت...

قهر و لطف در عرفان

صفات قهر و لطف در عرفان اسلامی در جهان بینی عارفان لطیفه­ ای هست که به منزله شاخص این طایفه رخ می­نماید و آن­ها را از دیگر طوایف مسلمان (مثل فیلسوفان، متکلّمان،...

اخبار

سینما و هنر

جهان