بایگانی برچسب ها: ادبیات اروپا

گوته – شاعری که مرید حافظ بود

گوته بزرگی حافظ را به جهانیان نشان داد گوته ۶۵ ساله بود که تنها متن ترجمه شده « دیوان حافظ » را دید و آن را با اشتیاق مطالعه کرد. پانصد سال از روزگار حافظ گذشت،...

اخبار

سینما و هنر

جهان