بایگانی برچسب ها: ازاد شدن سیصد مهاجر

آزاد شدن سیصد مهاجر بازداشت‌شده می‌سی‌سی‌پی

آزاد شدن سیصد مهاجر بازداشت‌شده می‌سی‌سی‌پی در روز پنجشنبه صدها کارگر مهاجر که در ایالت می‌سی‌سی‌پی در آمریکا دستگیر شده بودند، به دلایل انسان دوستانه  آزاد شدن...

اخبار

سینما و هنر

جهان