بایگانی برچسب ها: استیو جابز

استیو جابز – حراج فرم درخواست کار استیو جابز

حراج فرم درخواست شغل یک فرم درخواست کار شاید هیچ ارزش مادی نداشته باشد. اما وقتی شخص درخواست کننده استیو جابز باشد، قطعا موضوع فرق می کند. سال هاست وسایل مربوط ...

اخبار

سینما و هنر

جهان