بایگانی برچسب ها: اسعد العیدانی

استعفای صالح – تداوم بحران سیاسی عراق در پی اعلام استعفای رئیس جمهور

اعلام استعفای صالح، رئیس جمهور عراق استعفای صالح و اعلام امادگی در این خصوص اوضاع عراق را با تنش بیشتری مواجه خواهد کرد. هرچند این صرفا اعلام شده و بعید است صال...

اخبار

سینما و هنر

جهان