بایگانی برچسب ها: اضطراب

اضطراب کرونا – چگونه بر اضطراب کرونا فایق شویم

غلبه بر اضطراب این روزها اضطراب کرونا .این روزها به دلیل شیوع کرونا در کشور،همگی دچار نوعی اضطراب شده ایم.این مسئله تا اینجا طبیعی است.اما اگر این اضطراب از کنت...

تشخیص بالینی اضطراب ـ پاسخ به اضطراب

تشخیص بالینی اضطراب ـ پاسخ به اضطراب تشخیص بالینی اضطراب ـ پاسخ به اضطراب در طبقه بندی تشخیصی دو طبقه بندی گستردة کاربردی وجود دارد . نخست طبقه بندی بین المللی ...

دلبستگی درطول زندگی

دلبستگی درطول زندگی مفهوم دلبستگی درطول زندگی بر این نکته تأکید دارد که کسب دلبستگی فرد اگر چه در سالهای اولیه زندگی شکل می گیرد، در تمام طول عمر تداوم می یابد ...

درمان اضطراب

درمان اضطراب تشخیص و درمان اضطراب به علت نقش این عارضه در شروع و دوام رفتارهایی نظیر سیگار کشیدن مصرف الکل و چاقی که همگی با انواعی از مخربترین بیماریهای انسان ...

اخبار

سینما و هنر

جهان