بایگانی برچسب ها: افزایش کارمزد بانک

کارمزد خدمات بانکی – افزایش کارمزد خدمات بانکی در کشور از امروز

بخشنامه بانک مرکزی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از امروز اول آذرماه کارمزد خدمات بانکی افزایش خواهد داشت. خدماتی مثل انتقال وجه از طریق پایا ...

اخبار

سینما و هنر

جهان