بایگانی برچسب ها: افسردگی مزمن

سیگارهای الکتریکی – افسردگی مزمن و بیماری های ریوی

سیگارهای الکتریکی به تازگی محققان در یافتند که سیگارهای الکتریکی باعث افزایش بیماری های مزمن ریوی ، آسم ، برونشیت و انسداد مزمن ریوی و حتی افسردگی می شود. محققا...

اخبار

سینما و هنر

جهان