بایگانی برچسب ها: اندیشه سیاسی

فارابی و مروری بر اندیشه های سیاسی او

فلسفه سیاسی فارابی از اولین فیلسوفان مسلمان است که به فلسفه سیاسی پرداخته اند . در واقع فارابي پرآوازه ترين شخصيت فلسفي سده چهارم هجري، بنيان گذار بناي فاخري اس...

اخبار

سینما و هنر

جهان