بایگانی برچسب ها: اولین پیام کاوشگر ناسا

اولین پیام کاوشگر ناسا _ کاوشگر وویجر ۲

اولین پیام کاوشگر ناسا اولین پیام کاوشگر ناسا  بعد از ۴۰ سال خارج از منظومه شمسی به زمین ارسال شد. کاوشگر وویجر ۲ اطلاعاتی را فرستاد که قابل مقایسه با اطلاعات و...

اخبار

سینما و هنر

جهان