بایگانی برچسب ها: بازارهای جهانی نفت

صادرات نفت و تولید ناخالص داخلی – افزایش وابستگی تولیدات داخلی به نفت

صادرات نفت و تولید ناخالص داخلی صادرات نفت و تاثیر آن در تولید ناخالص داخلی کشور در طی سالیان  گذشته رو به رشد بوده است. کسانی که تصور کاهش وابستگی اقتصاد به نف...

رشد بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی

رشد بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی رشد بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان جهش ده درصدی داشته است. رشد بی‌سابقه قیمت نفت...

اخبار

سینما و هنر

جهان