بایگانی برچسب ها: بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی – اهمیت سرمایه های انسانی برای موفقیت سازمان ها

بهبود وضعیت منابع انسانی بازاریابی داخلی نام کتاب جدید نشر زرین اندیشمند است. این انتشارات باز هم با هدف ارتقای دانش در سطح جامعه اقدام به انتشار کتابی با موضوع...

اخبار

سینما و هنر

جهان