بایگانی برچسب ها: بازگشایی اماکن مذهبی

علیرضا اعرافی – جلو انداختن پانزده روزه بازگشایی اماکن مذهبی

بازگشایی زودتر از موعد اماکن مذهبی علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را از دولت تقاضا کرده است.  علیرضا اعرافی بازگشایی زودتر از موع...

اخبار

سینما و هنر

جهان