بایگانی برچسب ها: بهترین کارگردان

رومن پولانسکی – عصبانیت عده ای به دلیل اهدای جایزه سزار به کارگردان متهم به آزار جنسی!

انتخاب رومن پولانسکی به عنوان بهترین کارگردان رومن پولانسکی کارگردان لهستانی – فرانسوی در مراسم جوایز سینمایی سزار در فرانسه به دلیل فیلم «افسر و جاسوس» ب...

اخبار

سینما و هنر

جهان