بایگانی برچسب ها: تخیل

تخیل کاربردی (انیمیشن و اسطوره ها)

تخیل کاربردی در تکامل زیستی و مادی انسان تخیل کاربردی در تکامل زیستی و مادی انسان نقش مهمی دارد. آثار آن در وسایل و ابزار های ساخته شده (انیمیشن و اسطوره ها) دی...

اخبار

سینما و هنر

جهان